Shree Shani Chalisa – 1

shani-deva1

 

Shree Shani Chalisa – 1

shani-chalisa1

shani-chalisa2

shani-chalisa3

shani-chalisa4

 

Aarti Shree Shani Dev Ji ki

aarti shree shani dev ji ki