Aarati

Baba Balak Nath Aarti

baba balak nath aarti baba balak nath aarti video download  baba balak nath aarti lyrics  baba balak nath aarti mp3 song download  aarti baba balak nath ji in punjabi  aarti baba balak nath ji ki deotsidh  baba balak nath aarti song download  baba balak nath aarti video hd  chalisa baba balak nath ji

baba balak nath aarti
baba balak nath aarti video download
baba balak nath aarti lyrics
baba balak nath aarti mp3 song download
aarti baba balak nath ji in punjabi
aarti baba balak nath ji ki deotsidh
baba balak nath aarti song download
baba balak nath aarti video hd
chalisa baba balak nath ji

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - April 5, 2018 at 12:44 pm

Categories: Aarati   Tags:

Shree Malhari Kavach

Shree Malhari Kavach

Shree Malhari Kavach

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - February 20, 2018 at 12:02 pm

Categories: Aarati   Tags:

Sadanandacha Yelkot Yelkot Yelkot

|| सदानंदाचा येळकोट येळकोट येळकोट ||

नमोचंड मार्तण्ड ता खड्गधारी || १ ||
उभा जेजुरीला असे सौख्यकारी || २ ||
करीं शूल शोभे तुज़ी थोर सत्ता || ३ ||
नमो भैरवा शंकरा विश्वनाथा || ४ ||
अगा म्हाळसेच्या वरा देवराया || ५ ||
असावी शिरीं ती कृपाछत्र छाया || ६ ||
तुझ्यावीण आतां नसे कोण त्राता || ७ ||
नमो भैरवा शंकरा विश्वनाथा || ८ ||

ध्यायेन्मल्लारिदेवं कनकगिरीनिभं म्हाळसाभूषितांङ्कम् l
श्वेताश्वम् खडःगहस्तं विबुधबुध गणै सैव मानं कृतार्थे l
युक्तांघ्रि दैत्यमूघ्नी डमरुविलसितं नैशचूर्णाभिरामम् l
नित्यंभक्तेषु तुष्टं श्वगणपरिवृत्तं नित्यमोंकाररूपम् ll

सदानंदाचा येळकोट येळकोट येळकोट

येळकोट येळकोट जय मल्हार

कुलदैवत श्रीखंडोबा मल्हारी म्हाळसाकांता मार्तण्ड भैरवा कड़ेपठारचा राजा सदानंदाचा येळकोट माय

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:01 pm

Categories: Aarati   Tags:

Shree Khandobachi Aarti

खंडोबाची आरती Shree Khandobachi Aarti

पंचानन हयवाहन सुरभूषितनीळा ।
खंडामंडित दंडित दानव अवलीळा ॥
मणिमल्ल मर्दुनियां जों धूसुर पिवळा ।
हिरे कंकण बासिंगे सुमनांच्या माळा ॥ १ ॥
जय देव जय देव जय शिव मल्हारी ।
वारीं दुर्जनअसुरा भवदुस्तर तारी ॥ धृ. ॥
सुरवरसंवर वर दे मजलामी देवा ।
नाना नामे गाइन ही तुमची सेवा ॥
अघटित गुण गावया वाटतसे हेवा ।
फणिवर शिणला किती नर पामर केवा ॥ २ ॥
रघुवीरस्मरणी शंकर ह्रुदयीं निवाला ।
तो हा मल्लांतक अवतार झाला ॥
यालागीं आवडे भाव वर्णीला ।
रामी रामदासा जिवलग भेटला ॥ जय देव.॥ ३ ॥

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 11:59 am

Categories: Aarati   Tags:

Shree Shankambhari Devichi Aaarti

🌹 *श्री शाकंभरी देवीची आरती* 🌹
दैत्यें सुरजन गांजित पडला दुष्काळ ।
देखुनि दानव वधिसी सक्रोधें प्रबळ ।
शाखा वटुनि पाळिसी विश्र्वप्रिय सकळ ।
भक्ता संकटी पावसी जननी तात्काळ ॥ १ ॥
जय देवी जय देवी जय शाकंभरी ।
श्री वनशंकरी माये आदि विश्र्वंभरी ॥ धृ. ॥
सद्भक्ति देवी तू सुर सर्वेश्र्वरी ।
साठी शाखा तुज प्रिय षड्विध सांभारी ।
तिळवे तंबिट कर्मठ द्वादश कोशिंबीरीं ।
पापड सांडगे वाढिती हलवा परोपरी ॥ २ ॥
जय देवी जय देवी जय शाकंभरी ।
श्री वनशंकरी माये आदि विश्र्वंभरी ॥ धृ. ॥
अंबे कर्दळि द्राक्षे नाना फळे जाण ।
दधि घृत पय शर्करा लोणची नववर्ण ।
कथिका चाकवत चुक्का मधुपूर्ण ।
वाढिती पंचामृत, आले लिंबू लवण ॥ ३ ॥
जय देवी जय देवी जय शाकंभरी ।
श्री वनशंकरी माये आदि विश्र्वंभरी ॥ धृ. ॥
बर्बूरे कडी वडे वडिया वरान्न ।
सुगंध केशरी अन्न विचित्र चित्रान्न ।
भक्ष्यभोज्य प्रियकर नाना पक्वान्न ।
सुरार रायति वाढिती षड्रस परमान्न ॥ ४ ॥
जय देवी जय देवी जय शाकंभरी ।
श्री वनशंकरी माये आदि विश्र्वंभरी ॥ धृ. ॥
पोळी सुगरे भरीत आणि वांगीभात ।
पात्रीं वाढिती सर्वही अपूप नवनीत ।
जीवन घेता भोजनी प्रसन्न भक्तातें ।
प्रार्थुनि तांबूल देऊनि वंदी गुरुभक्त ॥ ४ ॥
जय देवी जय देवी जय शाकंभरी ।
श्री वनशंकरी माये आदि विश्र्वंभरी ॥ धृ. ॥

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 11:55 am

Categories: Aarati   Tags:

Shri Kanakaditya Mandir Aarti

kanakaditya mandir

kanakaditya mandir

surya temple in maharashtra
kanakaditya mandir kasheli
sun temple ratnagiri
kasheli beach
kasheli konkan
mahakali mandir adivare
kasheli rajapur

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - November 23, 2017 at 1:28 pm

Categories: Aarati   Tags: ,

Hanuman aarti marathi

hanuman aarti marathi

hanuman aarti marathi

hanuman aarti marathi
hanuman aarti marathi mp3 download
satrane uddane aarti lyrics
marutichi aarti in marathi
maruti aarti marathi mp3
satrane uddane aarti mp3
hanuman aarti satrane uddane lyrics
marutichi aarti lyrics
maruti aarti marathi pdf

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - July 6, 2017 at 9:41 am

Categories: Aarati   Tags:

Aarthi meaning in english

aarthi meaning in english aarti name meaning in english what is aarti called in english aarti meaning in telugu aarti full form aarti meaning in tamil aarti meaning in hindi sikh aarti translation in english aarti meaning sanskrit

aarthi meaning in english
aarti name meaning in english
what is aarti called in english
aarti meaning in telugu
aarti full form
aarti meaning in tamil
aarti meaning in hindi
aarti meaning sanskrit

 

aarthi meaning in english

aarthi meaning in english

aarthi meaning in english
aarti name meaning in english
what is aarti called in english
aarti meaning in telugu
aarti full form
aarti meaning in tamil
aarti meaning in hindi
aarti meaning sanskrit

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 9:34 am

Categories: Aarati   Tags:

Shree Rama kapur aarti in marathi lyrics

धूप दीप झाला आता कर्पूर आरती । रामा कर्पूर आरती ॥
सहस्त्र सिंहासनी बैसले जानकीपती । बैसले अयोध्यानृपती ॥ धृ ॥

कर्पूरवडीसम मानस माझे निर्मळ राहू दे । रामा निर्मळ राहू दे ॥
कर्पूरवडीचा भावभक्तिचा सुगंध वाहू दे । रामा सुगंध वाहू दे ॥
कर्पूरवडीची लावून ज्योत, पाहीन तव मूर्ति । रामा पाहीन तव मूर्ति ॥
सहस्त्र सिंहासनी बैसले जानकीपती । बैसले अयोध्यानृपती ॥ १ ॥

ध्यान कळेना,ज्ञान कळेना ना कळे काही । रामा ना कळे काही ॥
शब्दरूपी गुंफ़ुनि माला वाहतो पायी । रामा वाहतो पायी ॥
मुखी नाम, नेत्री ध्यान, हृदयी तव मूर्ति । रामा हृदयी तव मूर्ति ॥
सहस्त्र सिंहासनी बैसले जानकीपती । बैसले अयोध्यानृपती ॥ २ ॥

कर्पूरगौरं करुणावतारं ।
संसारसारं भुजगेन्द्रहारम ।
सदावसन्तं हृदयारविन्दे ।
भवं भवानीसहितं नमामि ॥

कर्पूरारार्तिक्यदीपं समर्पयामि ॥

kapur aarti in marathi lyrics
kapur aarti lyrics in hindi

karpoor aarti lyrics marathi

karpur gauram karunavtaram lyrics in hindi free download

karpur gauram karunavtaram lyrics in hindi pdf
karpur gauram karunavtaram song

kapur aarti mp3 free download

karpur gauram sansar saram lyrics

karpur gauram aarti marathi

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - April 5, 2017 at 5:52 pm

Categories: Aarati   Tags:

Om Yadnen Yadnya lyrics

Om Yadnen Yadnya lyrics

Om Yadnen Yadnya lyrics

Om Yadnen Yadnya lyrics

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - December 7, 2016 at 7:53 am

Categories: Aarati   Tags:

Next Page »

© 2010 Complete Hindu Gods and Godesses Chalisa, Mantras, Stotras Collection