Stotra

Maharashtra Geet

Maharashtra Geet

Maharashtra Geet

maharashtra geet
marathi patriotic songs in written
majha desh essay in marathi
desh bhakti geet in marathi written
marathi desh bhakti geet lyrics
maharashtra desha poem
देश भक्ति गीत मराठी

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - March 24, 2017 at 12:43 pm

Categories: Stotra   Tags:

Jan Gan Man – National Anthem of India lyrics – Rashtragan of India

rashtragan of india

rashtragan of india

meaning of jan gan man in marathi

national anthem of india lyrics

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:34 pm

Categories: Stotra   Tags: , , , ,

Vande Matram lyrics in sanskrit language written by writer Bankim Chandra Chattopadhyay meaning

Vande Matram lyrics in sanskrit language written by writer Bankim Chandra Chattopadhyay meaning

Vande Matram lyrics in sanskrit language written by writer Bankim Chandra Chattopadhyay meaning

vande mataram,
writer of national song of india,
maatram foundation
vande matram written by,
vande matram lyrics in sanskrit,
vande mataram meaning in english
vande mataram writer
vande mataram meaning in hindi
bande mataram song download
vande mataram video
vande mataram in hindi
vande mataram which language
india vande mataram song download
who has written national song
vande mataram original song free download
vande mataram wiki
vande mataram song ar rahman
vande mataram original song download
national song writer
mataram
vande mataram song written in hindi
who wrote our national song
abcd 2 vande mataram song
vande matram lyrics in hindi
vande mataram song in hindi lyrics
vande mataram song video
national song of india
vande mataram full lyrics in hindi
who wrote the national song
lyrics of vande mataram in hindi
vande mataram lyrics in hindi
vande mataram song download original
vande matram video
ar rahman vande mataram lyrics
vande mataram kannada movie songs
vande mataram dance
vande mataram theme music free download
vande matram song free download
vande matram song
national song india
vande mataram audio song download
vande mataram song writer
vande mataram in hindi song
vande mataram hotel bangalore
vande mataram lyrics
vande mataram song telugu
vande mataram song from abcd2
vande mataram song lyrics in hindi
ar rahman vande matram song
vande mataram song video download
ar rahman songs vande mataram hindi
who wrote national song
indian national song
vande mataram video song download
vande mataram music only
ar rahman vande mataram song
vande mataram song in written
vande mataram song abcd2
vande mataram mp3 song download
vande mataram video song
vande matharam song
vande mataram srinivas
vande mataram song download
vande mataram meaning
vande mataram song download free
vande mataram by ar rahman
vande mataram song
vande mataram hotel
vande mataram song abcd 2
vande mataram song mp3
vande mataram hotel mount abu
vande mataram download
vande mataram tune download
vande mataram mp3 free download
our national song

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:20 pm

Categories: Stotra   Tags: , ,

Runa Vimochana Narasimha Stotram in Hindi Marathi Sanskrit

runa vimochana stotram in hindi marathi devnagari sanskrit

runa vimochana stotram in hindi marathi devnagari sanskrit

 

runa vimochana narasimha stotra in hindi marathi sanskrit

runa vimochana narasimha stotra in hindi marathi sanskrit

runa vimochana narasimha stotram in hindi marathi sanskrit

runa vimochana narasimha stotram in hindi pdf

runa vimochana stotram in hindi

runa vimochana narasimha stotram mp3 download free

runa vimochana narasimha stotram in hindi

runa vimochana narasimha stotram benefits

runa vimochana narasimha stotram in hindi pdf

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - March 22, 2017 at 5:43 pm

Categories: Stotra   Tags:

श्रीदत्तचम्पूः

श्रीदत्तचम्पूः

प. प. श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती स्वामीमहाराजांनी श्रीदत्तचम्पू ह्या काव्याची रचना कयाधू नदीच्या कांठीं नरसी (महाराष्ट्र) येथे शके १८२७ (इ.स. १९०५) च्या त्यांच्या १५व्या चातुर्मासांत केली. चम्पू म्हणजेच गद्यपद्यात्मक काव्य. विविध शब्दालंकार व अर्थालंकारांनी म्हणजेच चमत्कृतींनीं नटलेलें (चं) व ग्राहकाला दत्तभक्तीने पुनीत करणारें (पू) काव्य म्हणूनही याला दत्तचम्पू असे अन्वर्थक अभिधान दिले असावे. या काव्यावर प.प. श्रीस्वामीमहाराजांची स्वतःची टीका पण आहे. त्यांत त्यांनी ह्या ग्रंथाच्या रचनेमागील आपली भूमिका कांहीशी अशी सांगितली आहे. ऋग्वेदाच्या सहाव्या व आठव्या अष्टकांत विश्वांतील सर्व काव्यें ईश्वरस्वरूपाच्या आंसाभोंवती फिरणाऱ्या चक्राप्रमाणें आहेत पण त्या स्वरूपाला मात्र ते स्पर्शूं (जाणूं) शकत नाहींत. तथापि त्या परमेश्वराच्या सगुण स्वरूपाचें स्वशक्तीनें गुणगान करून माझी वाणी पवित्र करावी असा माझा प्रयत्न आहे.

तीन स्तबकांचें आणि सुमारे साडेतीनशें श्लोकांचें हें काव्य आहे. त्यांत अनुक्रमें कार्तवीर्यार्जुन, अलर्क व आयु या दत्तभक्त राजांची चरित्रें आली आहेत. म्हणजे श्रीदत्तपुराणांतीलच विषय आहेत. त्याच अनुषंगानें आचारधर्म (पातिव्रत्य, राजधर्म इ.), योग, भक्ति इ. विषयांचेंही प्रासंगिक मार्मिक विवेचन आलें आहे. संस्कृत काव्याच्या अभ्यासकाला व आध्यात्मिक साधकालाही तितकाच उपकारक असा हा ग्रंथ आहे.

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 5:26 pm

Categories: Stotra   Tags:

श्रीदत्तलीलामृताब्धिसार

श्रीदत्तलीलामृताब्धिसार

हा एक हजार ओव्यांचा ग्रंथ पेटलाद येथें ७व्या चातुर्मासांत झाला. प्रत्येंकी १०० ओंव्यांच्या दहा लहरींचा हा ग्रंथ प्राकृत असून, श्रीदत्तपुराण व श्रीदत्तमाहात्म्य यांतीलच दत्तचरित्र यांत संक्षेपाने आले आहे. त्या ग्रंथांत अंतर्भूत असलेल्या श्रीदत्तसंप्रदायाचे तत्त्वज्ञान, उपासना व साधनामार्गांचे मार्गदर्शन, कार्तवीर्यार्जुन, यदु, अलर्कादि शिष्यांना श्रीदत्तप्रभूंनी केलेल्या उपदेशाच्या माध्यमांतून साररूपाने आले आहे. ग्रंथाची भाषा थोडी जुनी असली तरी सोपी व रसपूर्ण आहे आणि मांडणी सुबोध आहे. या ग्रंथातील विषयानुक्रम असा आहे.
लहरी विषय
दत्तावतार व अर्जुनानुग्रह
सप्तगाथा
कार्तवीर्यप्रताप
अर्जुनमुक्ति
(परशु)रामोत्कर्ष
मदालसोत्कर्ष
अलर्कगति
आयुर्वरदान
नहुषविजय
१० यद्वनुग्रह, अलंकार
  फलश्रुति

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 5:25 pm

Categories: Stotra   Tags:

श्रीदत्तमाहात्म्य

श्रीदत्तमाहात्म्य

श्रीदत्तमाहात्म्य या ग्रंथाची रचना भाविक जनांच्या आग्रहावरून महत्पूर येथे शके १८२३ (इ.स.१९०१) च्या चातुर्मासांत झाली असें श्री स्वामीमहाराजांच्या पत्रावरून कळते. त्यांतच पुढे ते म्हणतात, ‘..(श्रीदत्तपुराणातील) तृतीयाष्टकापासून सहाव्याच्या सहाव्या अध्यापर्यंत आजपर्यंत (श्रावण शु।।११) ओव्या लिहिल्या. प्रायः प्रत्यहि एकशें आठ होत गेल्या. तेवढ्याचाच अध्याय ठेवला. उद्यां पन्नास अध्याय पुरा होईल. सुमारें साडेपाच हजार ग्रंथ झाला. आतां पुढें लिहिण्याची इच्छा होत नाहीं…’ यानंतर अवतरणिकेचा एक अध्याय झाला. असे एकूण ५१ अध्याय आहेत. गुरुचरित्राच्या अध्यायांचीच संख्या येते. ह्या सर्व अध्यायांची विषयसूचि इतरत्र दिली आहे. तसेच श्रीदत्तमाहात्म्याचे मराठी चिंतन दिले आहे

प. पू. योगिराज श्री गुळवणीमहाराज यांनी प्रकाशित केलेल्या श्रीदत्तमाहात्म्याचे संपादन पं. आत्मारामशास्त्री जेरे यांनी केले आहे. त्यांच्या शब्दांत ‘प्राकृत दत्तमाहात्म्यस्वरूप हीसुद्धां एक सर्वश्रेष्ठ अशी महाराजांची लीला आहे. आबालवृद्धांस सुलभबोध करून देणाऱ्या दत्तमाहात्म्य ग्रंथासारखा सर्वांगसुंदर ग्रंथ वाङ्मयात अपूर्वच आहे……’ सगुणस्वरूपसाक्षात्काराची ज्ञान, भक्ति व वैराग्यरूप साधने रसभरित वाणींने महाराजांनी यांत सांगितली आहेत. महाराज आप्तकाम असल्याने देवाजवळ काहीं मागत नसत. परंतु या ग्रंथांत सतत सान्निध्य ठेवण्यांकरीतां त्यांनी श्रीदत्तप्रभूंची प्रार्थना केली आहे. ते म्हणतात, ‘प्रभो दत्तात्रेया, मागतों पसरूनी हात। ह्याग्रंथी सतत सान्निध्य ठेवी।।’ (५१:११०) व या प्रार्थनेप्रमाणें दत्तमहाराजांचे या ग्रंथात सान्निध्य आहे असा अनुभव वाचकांसही येतो. ‘… यांत श्रीदत्तमहाराजांचें सांगोपांग चरित्र व सहस्रार्जुन, अलर्क, यदु, आयुराजा, परशुराम, प्रह्लाद वगैरे भक्तांची व तदनुषंगानें अत्रि, अनसूया, जमदग्नि इत्यादिकांचीही चरित्रे अत्यंत रसाळ वाणीने वर्णन करून स्वस्वाधिकारानुरूप साधकांचे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निष्कामकर्मयोग इत्यादि परमार्थमार्ग अत्यंत स्पष्ट व निश्चित स्वरूपानें वर्णिले आहेत. साल व कोयरहित आम्रादि फळांचा गाभा जसा सर्वच अमृतमय असतो तसाच हा ग्रंथ अगदीं अमृतमय आहे. त्यामुळे याच्या निरंतर सेवनाने मूळचाच अमृत असणारा मानव अमृतमय होईल यांत बिलकुल संशय नाही. हा एकच ग्रंथ वाचकाच्या सर्व कामना पूर्ण करून त्याला परब्रह्म पदवी देणारा आहे.’ खुद्द श्रीस्वामीमहाराजांनीच ग्रंथाच्या शेंवटीं त्याच्या प्रयोजनाविषयी म्हटले आहे, ‘मंदां विशेंषेंकरून। नुमजे औपनिषदज्ञान। त्यांकरितां हे लेखन। करवी अत्रिनंदन दयाळू।। (५१:१०६) कलियुगातील अशक्त जीवांना उपनिषदांचे श्रवण, मनन, निदिध्यासनादि मार्ग अगम्य आहेत. तसेंच त्यांचा अधिकारही मर्यादित आहे. म्हणून गीतेच्या वचनाप्रमाणे स्त्रिया, वैश्य, शूद्र इत्यादि सर्व जीवांना ह्या ग्रंथाद्वारें श्रीस्वामीमहाराजांनी मोक्षाचा मार्ग प्रशस्त केला आहे. ह्या ग्रंथाच्या ३९व्या अध्यायापासून ग्रंथाच्या समाप्तीपर्यंत प्रत्येक ओवीचे तिसरे अक्षर क्रमाने वाचल्यास मांडुक्योपनिषद, भद्रं कर्णेभिः व स्वस्ति नो हे शांतिमंत्र, ईशावस्योपनिषद्, पूर्णमदः…, अतो देवा अवंतु नो हे मंत्र साकार होतात. हें श्रीमहाराजांच्या वरील वचनाचेंच द्योतक आहे. पांचव्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेतील संपादकीय निवेदन मननीय आहे. ‘श्रीदत्तमाहात्म्य ग्रंथाच्या ह्या नव्या आवृत्तीची मुद्रितें शोधण्याचे काम पू. श्रीगुळवणीमहाराज यांच्या सांगण्यावरून केलें. काम जरा कठीणच होते. त्यास मुख्य कारणें तीन (१) श्री. प. प. श्रीटेंबेस्वामीमहाराज यांच्या हातची अशी प्रत तुलनेसाठी प्रमाण म्हणून हवी; ती उपलब्ध नाही. (२) मूळ ग्रंथाची रचना झाल्यावर त्याच्या हस्तलिखित वा मुद्रित आवृत्त्या अनेक झाल्या; त्यांत हस्तदोष, मुद्रणदोष झाले असणार ते सर्वच शुद्ध केले गेले असतील असे नाही. (३) या अडचणीत भर पडली ती ग्रंथाच्या योग्यतेमुळे. हा ग्रंथ सामान्य पुस्तकाप्रमाणे केवळ बुद्धीचा विषय नाही; हा मंत्रग्रंथ आहे. श्रीस्वामीमहाराजांनी लिहिलेल्या प्रत्येक अक्षरास विशेष महत्त्व आहे. तेव्हां शुद्धाशुद्ध पाठांचा विचार करीत असतां काय प्रकारची अडचण भासली असेल हे वाचकांच्या ध्यानांत आले असेल. हंसक्षीर न्यायानें ग्राह्याग्राह्य निर्णय कराव म्हटलें तर ही गोष्ट परमहंसपदास पोहोचलेल्या श्रीस्वामीमहाराजांच्या ग्रंथाच्या बाबतीत सामान्य माणसास न करतां येण्यासारखी आहे. तरीही दोष दूर करण्याचा यथामति यत्न केला आहे; कांही शंका पू. श्रीगुळवणीमहाराज यांना विचारून खुलासा करून घेतला आहे. त्यामुळे या खेपेस पाठ बराच शुद्ध झाला असावा असे वाटते. असे जरी असले तरी जे दोष अजूनही असतील त्याबद्दल ग्रंथरूपी, ग्रंथकृद्रूपी, वक्तृरूपी तसेच श्रोतृरूपी श्रीदत्तात्रेयगुरूंची क्षमा मागणे प्राप्त आहे. या कामीं, श्रीगुरुचरित्राच्या एका प्राचीन हस्तलिखित प्रतींत कांही ओव्या मिळाल्या त्यांचा उपयोग पू. श्रीगुळवणीमहाराज यांच्या अनुमतींने केला आहे. यांमुळें श्रीगुरुंचा संतोष होईल अशी आशा आहे.
यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च व्यंजनम्। तत्सर्वं क्षम्यतां देव दत्तात्रेय जगद्गुरो।।१।।
लेखक विनवी श्रोत्यावक्त्या। मी दासानुदास तुमचा। लेखनीं स्फूर्तीची परिपूर्णता। नाही तत्त्वता ममांगी।।२।।
मूळ ग्रंथ यथावत। तैसेचि लिहिता माझे हस्त। तथापि मात्राव्यंजनादिकाने बहुत पडले असति न्यूनाधिक।।३।।
यालागी तुम्हां समस्तां चरणी। माथा ठेवितां म्या दीनवाणी। दृष्टी न द्यावी न्यूनपाणी। पूर्णपाणी अवलोकिजे।।४।।
श्रीगुरुचे मामृत। अल्पमतीनें लिहिला ग्रंथ। सेवट लाविला तेणे येथ। आपुले सत्तेकरूनी।।५।।
आजिचेनि मी कृतकृत्य। धन्य माझे पूर्वार्जित। सद्गुरुसेवे पावले हस्त। देवसुत नरसिंह म्हणे।।६।।
।।शुभं भवतु।।

श्रीदत्तमाहात्म्याची सप्ताहपद्धती

पहिल्या दिवशीं ६ अध्यायापर्यंत
दुसऱ्या दिवशीं १४ अध्यायापर्यंत
तिसऱ्या दिवशीं २२ अध्यायापर्यंत
चौथ्या दिवशीं ३० अध्यायापर्यंत
पाचव्या दिवशीं ३८ अध्यायापर्यंत
सहाव्या दिवशीं ४६ अध्यायापर्यंत
सातव्या दिवशीं ५१ अध्यायापर्यंत

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 5:24 pm

Categories: Stotra   Tags:

।।श्रीदत्तपुराणम्।।

।।श्रीदत्तपुराणम्।।

श्रीदत्तपुराण की रचना श्रीगंगाजी के किनारे ब्रह्मावर्त में सन १८९२ ईस्वी में. हुई। इसकी टीका का निर्माण सात साल बाद श्री सरस्वतीजी के किनारे सिद्धाश्रम क्षेत्र में हुई।

इस ग्रंथ के ज्ञान, उपासना और कर्म इस प्रकार तीन कांड है। ज्ञान कांड के दो, उपासना कांड के चार और कर्मकांड के दो मिलाकर इस के आठ अष्टक अर्थात् चौसठ अध्याय हैं। यह प्रारूप ऋग्वेद से मिलता है। पहले अध्याय में, ऋग्वेद की ऋचाओं के एक या अधिक चरण को प्रत्येक श्लोक में गूँथकर ‘वेदपादस्तुति’ को सिद्ध किया है। आगे भी प्रति अध्याय के प्रथम श्लोक की रचना, ऋक् संहिता के अध्याय के प्रथम श्लोक के चरण से ही की गई है। उदाहरणार्थ दत्तपुराण के पहले पाँच अध्याय के प्रथम श्लोकों का आरंभ, ऋग्वेद के प्रथम पाँच अध्याय के प्रथम मंत्र के चरण ‘अग्निमीळे’, ‘अयं देवाय’, ‘एता या’, ‘अयं वा’, ‘प्रमन्महे’ से होता है। इस से श्री स्वामी महाराजजी की वेदों के प्रति नितांत आस्था का तो परिचय होता ही है, उसी के साथ उन का वेदों के प्रगाढ व्यासंग भी प्रकट होता है। स्वयं श्री स्वामी महाराजजी ने ग्रंथ टीका के आरंभ मे पुराण के शास्त्रोक्त लक्षण इस प्रकार कहे हैं – ‘सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च। वंश्यानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्।’ अर्थात् पुराण के पांच लक्षण बताए हैं।

(१) सर्ग – पंचमहाभूत, इंद्रियगण, बुद्धि आदि तत्त्वों की उत्पत्ति का वर्णन,
(२) प्रतिसर्ग – ब्रह्मादिस्थावरांत संपूर्ण चराचर जगत् के निर्माण का वर्णन,
(३) वंश – सूर्यचंद्रादि वंशों का वर्णन्,
(४) मन्वंतर – मनु, मनुपुत्र, देव, सप्तर्षि, इंद्र और भगवान् के अवतारों का वर्णन्,
(५) वंश्यानुचरित – प्रति वंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन. श्रीदत्तपुराण में यह सभी

शास्त्रीय लक्षण पाए जाते हैं अतः इस को पुराण कहना उचित ही है। ‘और भी अनेक आध्यात्मिक विषयों का सप्रमाण प्रतिपादन इस ग्रंथ में होने से इस का महत्त्व अधिकारी पुरुषही जान पाएँगे’ यह इस ग्रंथ के मूल प्रकाशक श्रीगुरुचरण योगिराज श्री गुलवणी महाराज का निवेदन है।

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 5:22 pm

Categories: Stotra   Tags:

सप्तशती गुरुचरित्र

सप्तशती गुरुचरित्र

हा मराठी ग्रंथ गंगातीरीं ब्रह्मावर्त येथे शके १८२६ (इ. स. १९०४) मध्यें झाला. मूळ श्रीगुरुचरित्राच्या सारभूत या ग्रंथाचे अध्याय ५१च आहेत व त्यांत ७०० श्लोक आहे. प्रत्येक श्लोकाचे तिसरे अक्षर क्रमाने वाचले असता श्रीमद्भगवद्गीतेचा १५वा अध्याय होतो. म्हणजेच हा ग्रंथ मंत्रगर्भ आहे. श्रीगुरुचरित्राच्या वाचनाचा अधिकार सर्वांना नसल्याने स्त्रीशूद्रादिकांना थोडक्यांत श्रीगुरुचरित्राची ओळख, उजळणी व अनुष्ठान या तीनही गोष्टी साध्य व्हाव्यात तसेच गीतेच्या पंधराव्या अध्यायाच्या पाठाचे फळही सहजच मिळावे असा श्रीमहाराजांचा उद्देश दिसतो.

चरितानुसंधान २७ द्विजगर्वपरिहार
दीपकाख्यान २८ कर्मविपाक
अंबरीषोपाख्यान २९ भस्ममहिमा
अनसूयोपाख्यान ३० प्रेतांगनाशोक
श्रीपादावतार ३१ पतिव्रताधर्म
गोकर्णमहाबळेश्वरप्रतिष्ठापना ३२ प्रेतसंजीवन
गोकर्णक्षेत्रवर्णन ३३ रुद्राक्षमहिमा
शनिप्रदोषव्रत ३४ रुद्राभिषेकफल
रजकवरप्रदान ३५ सीमंतिनी आख्यान
१० चोरहनन व दिवजसंजीवन ३६ आह्निककर्मनिरूपण
११ श्रीनृसिंहावतार ३७ आचारधर्म
१२ संन्यासदीक्षाग्रहण ३८ अन्नपूर्ति
१३ विप्रशूलहरण ३९ वृद्धवंध्याप्रसव
१४ सायंदेववरप्रदान ४० विप्रकुष्ठहरण
१५ तीर्थयात्रानिरूपण ४१ काशीयात्रानिरूपण
१६ शिष्यत्रयाख्यान ४२ काशीयात्रानिरूपण
१७ छिन्नजिह्वादान ४३ अनंतव्रत
१८ धनकुंभप्रदान ४४ श्रीपर्वतयात्रा
१९ योगिनीवरदान ४५ ब्राह्मणकुष्ठनिवारण
२० समंधपरिहार ४६ कवीश्वरास उपदेश
२१ मृतपुत्रसंजीवन ४७ दीपावली उत्सव
२२ वंध्यामहिषीदोहन ४८ शूद्रधान्यप्रवृद्धि
२३ ब्रह्मराक्षसोद्धारण ४९ गाणगापूरवर्णन
२४ विश्वरूपदर्शन ५० यवनोद्धारण
२५ उन्मत्तद्विजाख्यान ५१ वरप्रदान

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 5:20 pm

Categories: Stotra   Tags:

Hindu mantra before sleeping

hindu mantra before sleeping

hindu mantra before sleeping

shlok stotra for peaceful sleep

shlok stotra for peaceful sleep

sloka before going to bed in marathi
hindu prayer before sleeping

hindu mantra before sleeping

mantra before going to bed

sleeping mantra hindi
bedtime sloka in sanskrit

vedic mantra for good sleep

karacharana kritam sloka

sloka before eating

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 5:13 pm

Categories: Stotra   Tags:

Next Page »

© 2010 Complete Hindu Gods and Godesses Chalisa and Mantras Collection