Posts Tagged ‘श्लोक’

श्लोक

लक्ष्मी श्लोकः

|| या रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंडांशु तेजस्विनी||
||या रक्तांरुधिरांभरा हरिसखी, या श्रीमनोल्हादिनी||
||या रत्नाकरमंथनात्प्रकटीता विष्णुस्वया गेहीनी||
||सामांपातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती||

शारदास्तवन

|| शुक्लांब्रम्हविचारसारपरमांआद्यांजगत्धारीणीम् वीणांपूस्तकधारीणीम् अभयदांजाड्यांतराढ्या पहा||
||हस्तेस्फाटीकमाणिकाम् विदधतिम् पद्मासने संस्थिता वंदे ताम् परमेश्वरी भगवती बुध्दिप्रदाम् शारदा||

गणपती श्लोक:

नेत्री दोन हिरे प्रकाश पसरे
अत्यंत ते साजिरे
माथा शेंदूर पाझरे वरीवरे
दूर्वा़ंकुराचे तुरे
माझे चित्त विरे मनोरथ पुरे
देखोनी चिंता हरे
गोसावीसूत वासुदेव कवी रे
त्या मोरयाला स्मरे

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - September 5, 2016 at 4:38 pm

Categories: Stotra   Tags:

© 2010 Chalisa and Aarti Sangrah in Hindi