Posts Tagged ‘Aarti Narmdechi’

आरती नर्मदेची Aarti Narmdechi

श्री. प.पू. वासुदेवानंद सरस्वती लिखित
आरती नर्मदेची

जय जय नर्मदे ईश्वरि मेकलसंजाते ||
नीराजयामि नाशिततापत्रयजाते || जय जय ||१||

वारितसंसृतिभीते सुरवरमुनिगीते ||
सुखदे पावनकीर्ते शंकरतनुजाते ||
देवापगाधितीर्थे दत्ताग्रयपुमर्थे ||
वाचामगम्यकीर्ते जलमयसन्मूर्ते ||जय जय ||२||

नन्दनवनसमतीरे स्वादुसुधानीरे ||
दर्शितभवपरतीरे दमितान्तकसारे ||
सकक्षेमाधारे वृत्तपारावारे ||
रक्षास्मानातिघोरे मग्नान्संसारे ||जय जय || ३||

स्वयशःपावितजीवे मामुद्धर रेवे ||
तीरं ते खलु सेवे त्वयि निश्चितभावे |
कृतदुष्कृतदवदावे त्वत्पदराजीवे
तारक इह मेSतिजवे भक्त्या ते सेवे ||जय जय ||४||

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - September 5, 2016 at 5:39 pm

Categories: Aarati   Tags:

© 2010 Chalisa and Aarti Sangrah in Hindi