Tamil Hanuman chalisa

Tamil Hanuman chalisa ரசன: துலஸீ தாஸ்தோஹா ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி | வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி || புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார | பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார் || த்யானம் கோஷ்பதீக்றுத வாராஶிம் மஶகீக்றுத ராக்ஷஸம் | ராமாயண மஹாமாலா ரத்னம் வம்தே அனிலாத்மஜம் || யத்ர யத்ர ரகுனாத கீர்தனம் தத்ர தத்ர…

Hanuman chalisa in Kannada Text

Hanuman chalisa in Kannada Text ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸದೋಹಾಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ನಿಜ ಮನು ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ‘ ಬರನೋ ರಘುವರ ಬಿಮಲ ಜಸು ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲ ಚಾರಿ ‘ ಬುಧೀಹೀನ ತನು ಜಾನ್ನಿಕೆ ಸುಮಿರೋ ಪವನಕುಮಾರ ‘ ಬಲ ಬುದ್ಧೀ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹೂ ಮೊಹೀ ಹರಹು ಕಲೇಶ್ ವಿಕಾರ ‘ಚೌಪಾಯಿಜೈ ಹನುಮಾನ ಗ್ಯಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ ‘ ಜೈ ಕಪೀಸ ತಿಹುಂ ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ‘ ರಾಮ ದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲ…

Hanuman chalisa in telugu text – Hanuman chalisa in telugu lyrics

Hanuman Chalisa in telugu lyrics Hanuman Chalisa in telugu text – హనుమాన్ చాలీసాదోహా- శ్రీగురుచరణసరోజరజ నిజమన ముకుర సుధారి వరణ‍ఉం రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి | బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేస వికార |చౌపాయీ- జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర – జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర | ౧ రామదూత అతులితబలధామా – అంజనిపుత్ర పవనసుతనామా |…

Hanuman Chalisa in Oriya

Hanuman Chalisa in Oriya   ରଚନ: ତୁଲସୀ ଦାସ ଦୋହା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜମନ ମୁକୁର ସୁଧାରି | ଵରଣୌ ରଘୁଵର ଵିମଲୟଶ ଜୋ ଦାୟକ ଫଲଚାରି || ବୁଦ୍ଧିହୀନ ତନୁଜାନିକୈ ସୁମିରୌ ପଵନ କୁମାର | ବଲ ବୁଦ୍ଧି ଵିଦ୍ୟା ଦେହୁ ମୋହି ହରହୁ କଲେଶ ଵିକାର || ଧ୍ୟାନମ ଗୋଷ୍ପଦୀକୃତ ଵାରାଶିଂ ମଶକୀକୃତ ରାକ୍ଷସମ | ରାମାୟଣ ମହାମାଲା ରତ୍ନଂ ଵଂଦେ ଅନିଲାତ୍ମଜମ || ୟତ୍ର ୟତ୍ର ରଘୁନାଥ…

|

Hanuman Chalisa in Malayalam

Hanuman Chalisa ഹനുമാൻ ചാലിസ in Malayalam ദൊഹ ശ്രീ ഗുരു ചരന് സരോജ് രജ് നിജമന മുകുര സുധാരി | ബരനഉ രഘുബര് ബിമല ജസു ജോ ദായക് ഫല് ചാരി || ബുദ്ധി ഹീൻ തനു ജനികെ,സുമിരോ പാവന കുമാർ | ബല ബുദ്ധി ബിദ്യ ദേഹുമോഹി ഹരഹു കലെസ് ബികാര്|| ചാലിസ ജയ് ഹനുമാൻ ഗ്യാൻ ഗുണ സാഗർ, ജയ് കപിഷ് തിഹും ലോകഉജാകര്, ||01| രാംദൂത് അതുലിത് ബല ധാമ ,അന്ജനി…

|

Hanuman Chalisa in Gujarati

Hanuman Chalisa in Gujarati શ્રી હનુમાન ચાલીસા દોહા : શ્રીગુરુ ચરન સરોજ રજ, નિજ મનુ મુકુરુ સુધારિ. બરનઊઁ રઘુબર બિમલ જસુ, જો દાયકુ ફલ ચારિ બુદ્ધિહીન તનુ જાનિકે, સુમિરૌં પવન-કુમાર. બલ બુદ્ધિ બિદ્યા દેહુ મોહિં, હરહુ કલેસ બિકાર ચૌપાઈ : જય હનુમાન જ્ઞાન ગુન સાગર. જય કપીસ તિહુઁ લોક ઉજાગર રામદૂત અતુલિત બલ ધામા. અંજનિ-પુત્ર…

|

Hanuman Chalisa in Bengali

Hanuman Chalisa in Bengali রচন: তুলসী দাস দোহা শ্রী গুরু চরণ সরোজ রজ নিজমন মুকুর সুধারি | বরণৌ রঘুবর বিমলয়শ জো দায়ক ফলচারি || বুদ্ধিহীন তনুজানিকৈ সুমিরৌ পবন কুমার | বল বুদ্ধি বিদ্য়া দেহু মোহি হরহু কলেশ বিকার || ধ্য়ানম গোষ্পদীকৃত বারাশিং মশকীকৃত রাক্ষসম | রামায়ণ মহামালা রত্নং বংদে অনিলাত্মজম || য়ত্র য়ত্র রঘুনাথ কীর্তনং…

|

Hanuman Chalisa in devnagari Hindi Marathi text Lyrics

हनुमान चालीसा तुलसीदास श्री गुरू चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि, बरनउं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि ॥ बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस बिकार ॥ जय हनुमान ज्ञान गुन सागर, जय कपीस तिहुं लोक उजागर ॥1॥ राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा…