பொறுமை – Tamil katha with moral for students

பொறுமை

ஒரு முறை ஒரு அரசன் தனது மகனுக்கு பொறுமையின் மதிப்பை கற்றுக் கொடுக்க விரும்பினான். அவன் தனது மகனை ஒரு பெரிய மலை மீது அழைத்துச் சென்று, அவன் மலை உச்சிக்கு ஏற வேண்டும் என்று சொன்னான்.

மகன் மிகவும் உற்சாகமாக இருந்தான். அவன் மலை மீது ஏற ஆரம்பித்தான். ஆனால் சிறிது நேரத்தில் அவன் சோர்வடைந்துவிட்டான். அவன் மலை மீது ஏற முடியாது என்று நினைத்தான்.

அப்போது அரசன் அவனிடம் சொன்னான், “மகனே, நீ பொறுமையாக இருந்தால் மலை உச்சிக்கு ஏற முடியும். ஒரு படி ஒரு படியாய் ஏறினால் நீ நிச்சயம் வெற்றி பெறுவாய்.”

மகன் தனது தந்தையின் வார்த்தைகளை கேட்டு பொறுமையாக இருந்தான். அவன் மலை மீது ஏற ஆரம்பித்தான். சிறிது நேரம் கழித்து அவன் மலை உச்சிக்கு வந்துவிட்டான்.

அவன் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தான். அவன் தனது தந்தையிடம் சொன்னான், “தந்தையே, நீங்கள் சொன்னது சரி. பொறுமை இருந்தால் எதுவும் சாத்தியம்.”

Moral of the story: Patience is a virtue. If you are patient, you can achieve anything.

Tamil katha with moral for students
Tamil katha with moral for adults
moral stories in tamil pdf
moral stories in tamil for students
tamil story
tamil kathaigal
மாறல் குட்டி கதைகள்
தமிழ் கதைகள் சிறுகதைகள்

Leave a Comment