હાથીની દોરડી – પ્રેરણાદાયી ટૂંકી વાર્તા

એક માણસ જ્યારે હાથીઓ પાસેથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે તે અચાનક અટકી ગયો, તે વિચારીને મૂંઝવણમાં મૂકાયો કે આ વિશાળ જીવોને તેમના આગળના પગ સાથે બાંધેલી નાની દોરડાથી જ કેમ બાંધી રાખવામાં આવે છે. કોઈ ચેઇન નહીં, કોઈ પાંજરા નહીં. તે સ્પષ્ટ હતું કે હાથીઓ કોઈપણ સમયે તેમના બંધનમાંથી છૂટી શકે છે, પરંતુ કોઈ કારણસર, તેઓએ નથી કર્યું.

તેણે નજીકમાં એક ટ્રેનરને જોયો અને પૂછ્યું કે આ પ્રાણીઓ કેમ ત્યાં જ ઊભા છે અને છટકી જવાનો કોઈ પ્રયાસ કરતા નથી.

“બસ,” ટ્રેનરે કહ્યું, “જ્યારે તેઓ ખૂબ નાના હોય છે અને ઘણા નાના હોય છે ત્યારે અમે તેમને બાંધવા માટે સમાન કદની દોરડાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને તે ઉંમરે તે તેમને પકડવા માટે પૂરતી હોય છે. જેમ જેમ તેઓ મોટા થાય છે, તેમને એવું માનવાની શરત હોય છે કે તેઓ છૂટી શકતા નથી. તેઓ માને છે કે દોરડા હજુ પણ તેમને પકડી શકે છે, તેથી તેઓ ક્યારેય છૂટી થવાનો પ્રયાસ કરતા નથી.”

માણસ આશ્ચર્યમાં મૂકાયો. આ પ્રાણીઓ કોઈપણ સમયે તેમના બંધનમાંથી છૂટી શકે છે પરંતુ તેઓ માનતા હતા કે તેઓ કરી શકતા નથી, તેથી તેઓ જ્યાં હતા ત્યાં જ ફસાઈ ગયા.

હાથીઓની જેમ, કેટલાક લોકો જીવનમાં એવી માન્યતાને વળગી રહે છે કે તેઓ કંઈ કરી શકતા નથી, ફક્ત એટલા માટે કે તેઓ એકવાર તેમાં નિષ્ફળ ગયા?

નિષ્ફળતા શીખવાનો એક ભાગ છે; આપણે જીવનમાં ક્યારેય સંઘર્ષ છોડવો જોઈએ નહીં.

Other પ્રેરણાદાયી ટૂંકી વાર્તા

એક ખૂબ જ ખાસ બેંક ખાતું

કિંમત

આપણા માર્ગમાં આવતા અવરોધ

Colonel Sanders | Kentucky Fried Chicken

એક બાઉલ આઈસક્રીમ

આલુ, ઈંડા અને કોફી બીન્સ

હાથીની દોરડી

તમારી સમસ્યાઓને છોડી દો

જીવનમાં દરેકની પાસે એક વાર્તા છે

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *