Posts Tagged ‘dvadashanam’

Hanuman, ANJANEYA DVADASHANAM STOTRAM

॥ श्री आंजनेय द्वादशनाम स्तोत्रम् ॥

हनुमानंजनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः । रामेष्टः फल्गुणसखः पिंगाक्षोऽमितविक्रमः ॥ १ ॥ उदधिक्रमणश्चैव सीताशोक विनाशकः । लक्ष्मण प्राणदाताच दशग्रीवस्य दर्पहा ॥ २ ॥ द्वादशैतानि नामानि कपींद्रस्य महात्मनः । स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः । तस्यमृत्यु भयंनास्ति सर्वत्र विजयीभवेत् ॥

Hanuman, ANJANEYA DVADASHANAM STOTRAM

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - December 19, 2014 at 7:40 am

Categories: Stotra   Tags: , , ,

© 2010 Chalisa and Aarti Sangrah in Hindi

Visits: 397 Today: 2 Total: 1648281