श्री शांतादुर्गेची आरती Shree Shantadurgechi Aarti

भूकैलासा ऐसी ही कवला नगरी|शांतादुर्गा तेथे भक्तभवहारी|
असुराते मर्दुनिया सुरवरकैवारी|स्मरती विधीहरीशंकर सुरगण अंतरी||१||
जय देवी जय देवी जय शांते जननी| दुर्गे बहुदु:खदमने रतलो तव भजनी||धृ||
प्रबोध तुझा नव्हे विश्वाभीतरी|नेति नेति शब्दे गर्जती पै चारी|
साही शास्त्रे मथिता न कळीसी निर्धारी|अष्टादश गर्जती परी नेणती तव थोरी|
जय||२||
कोटी मदन रूपा ऐसी मुखशोभा|सर्वांगी भूषणे जांबूनदगाभा|
नासाग्री मुक्ताफळ दिनमणीची प्रभा|भक्तजनाते अभय देसी तू अंबा|
जय||३||
अंबे भक्तांसाठी होसी साकार|नातरी जगजीवन तू नव्हसी गोचर|
विराटरूपा धरूनी करीसी व्यापार|त्रिगुणी विरहीत सहीत तुज कैचा पार|
जय||४||
त्रितापतापे श्रमलो निजवी निजसदनी|अंबे सकळारंभे राका शशीवदनी|
अगमे निगमे दुर्गे भक्तांचे जननी|पद्माजी बाबाजी रमला तव भजनी|
जय||५||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *