|

Download All Ved and Puran and Chalisa in Pdf Format

Download All Ved and Puran in Pdf Format Agni Puran  (Download) Bhagwat Puran  (Download) Bhavishya Puran  (Download) Brahma Puran  (Download) Brahmand Puran  (Download Part I) (Download Part II) Garuda Puran  (Download) Kurma Puran  (Download) Ling Puran  (Download) Markandya Puran  (Download) Matsya Puran (Download Part I) (Download Part II) Narad Puran  (Download) Padma Puran  (Download) Shiv…

| |

Aarti of all Gods in hindi download pdf

ह्या आरत्या आमच्या घरी गणपती येतो तेव्हा म्हणतात आरत्या सुखकर्ता दुःखहर्ता – लवथवती विक्राळा दुर्गे दुर्घट भारी त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा येई हो विठ्ठले आरती ज्ञानराजा सत्राणे उड्डाणे हुंकार वदनीं आरतीनंतर श्लोक घालीन लोटांगण सदा सर्वदा कैलासराणा शिव चंद्रामौळी ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे मोरया मोरया मी बाळ तान्हे अलंकापुरी पुण्यभुमी…