Posts Tagged ‘shri ram stuti in hindi text’

Shri Ram Stuti in Hindi text – श्रीरामस्तुति

॥ अथ श्रीरामस्तुति ॥

श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुणम् ।
नवकञ्ज लोचन कञ्ज मुखकर कञ्जपद कञ्जरुणम् ॥ १॥

कंदर्प अगणित अमित छबि नव नील नीरज सुन्दरम् ।
पटपीत पानहुँ तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम् ॥ २॥

भजु दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम् ।
रघुनन्द आनंदकंद कोशल चन्द दशरथ नन्दनम् ॥ ३॥

सिरक्रीट कुण्डल तिलक चारु उदार अङ्ग विभूषणम् ।
आजानुभुज सर चापधर सङ्ग्राम जित खरदूषणम् ॥ ४॥

इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनि मनरञ्जनम् ।
मम हृदयकञ्ज निवास कुरु कामादिखलदलमञ्जनम् ॥ ५॥

मन जाहि राचो मिलहि सोवर सहजसुन्दर सांवरो ।
करुणानिधान सुजान शील सनेह जानत रावरो । ६॥

एहि भाँति गौरि अशीस सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली ।
तुलसी भवानिहिं पूजि पुनि पुनि मुदित मन मन्दिर चली ॥ ७॥

जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हर्षनः जात कहि ।
मञ्जुल मङ्गल मूल वाम अङ्ग परकन लगे ॥

सियावर रामचन्द्र पद गहि रहुँ ।
उमावर शम्भुनाथ पद गहि रहुँ ।
महाविर बजरँगी पद गहि रहुँ ।
शरणा गतो हरि ॥
This is written in Hindi(Awadi rather, the language of Ayodhya and of the rAmacharitmAnasa).

 

tulasidas rama stuti
rama stuti lyrics

shri ram stuti in hindi text

shri ram stuti in hindi pdf

sri rama stuti lyrics
ram ji ki stuti download

shri ramchandra kripalu bhajman lyrics in kannada

sri rama stuti in telugu pdf

shri ram stuti meaning in hindi

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - April 5, 2017 at 4:21 pm

Categories: Stotra   Tags: ,

© 2010 Chalisa and Aarti Sangrah in Hindi

Visits: 208 Today: 2 Total: 502273