श्री मंगेशाची आरती Shree Mangeshachi Aarti

जय देव जय देव जय श्री मंगेशा| आरती ओवाळू तुजला सर्वेशा|| धृ||
महास्थान तुझे गोमंतक प्रांती| भावे करूनी करीतो तुजला आरती|
महाभक्त तुझे निशीदिनी गुण गाती|मी तो दास तुझ्या चरणांची माती|
जय||१||
धरलासी अवतार दुष्टा माराया|साधू संतजन पृथ्वी ताराया|
भक्तांचा तारक तू मंगेशराया|सर्प अक्षय करीतो तुजवरती छाया|
जय||२||
दु:खदारीद्रीक ही विघ्ने निवारी|संकटापासूनी मजलागी तारी|
शक्ती घेऊनी करी दुष्टा संहारी|जैसा धेनू रक्षी कृष्ण नरकारी|
जय||३||
तव गुणवर्णन करीता पुण्या ये चेव|तुझिया चरणी आहे माझा दृढभाव|
तुझे देवालयी बहुतची उत्साह|मोरेश्वर तुज नमितो चरणी दे ठाव||
जय||४||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *