श्लोक

लक्ष्मी श्लोकः

|| या रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंडांशु तेजस्विनी||
||या रक्तांरुधिरांभरा हरिसखी, या श्रीमनोल्हादिनी||
||या रत्नाकरमंथनात्प्रकटीता विष्णुस्वया गेहीनी||
||सामांपातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती||

शारदास्तवन

|| शुक्लांब्रम्हविचारसारपरमांआद्यांजगत्धारीणीम् वीणांपूस्तकधारीणीम् अभयदांजाड्यांतराढ्या पहा||
||हस्तेस्फाटीकमाणिकाम् विदधतिम् पद्मासने संस्थिता वंदे ताम् परमेश्वरी भगवती बुध्दिप्रदाम् शारदा||

गणपती श्लोक:

नेत्री दोन हिरे प्रकाश पसरे
अत्यंत ते साजिरे
माथा शेंदूर पाझरे वरीवरे
दूर्वा़ंकुराचे तुरे
माझे चित्त विरे मनोरथ पुरे
देखोनी चिंता हरे
गोसावीसूत वासुदेव कवी रे
त्या मोरयाला स्मरे