Shree Rama kapur aarti in marathi lyrics

धूप दीप झाला आता कर्पूर आरती । रामा कर्पूर आरती ॥
सहस्त्र सिंहासनी बैसले जानकीपती । बैसले अयोध्यानृपती ॥ धृ ॥

कर्पूरवडीसम मानस माझे निर्मळ राहू दे । रामा निर्मळ राहू दे ॥
कर्पूरवडीचा भावभक्तिचा सुगंध वाहू दे । रामा सुगंध वाहू दे ॥
कर्पूरवडीची लावून ज्योत, पाहीन तव मूर्ति । रामा पाहीन तव मूर्ति ॥
सहस्त्र सिंहासनी बैसले जानकीपती । बैसले अयोध्यानृपती ॥ १ ॥

ध्यान कळेना,ज्ञान कळेना ना कळे काही । रामा ना कळे काही ॥
शब्दरूपी गुंफ़ुनि माला वाहतो पायी । रामा वाहतो पायी ॥
मुखी नाम, नेत्री ध्यान, हृदयी तव मूर्ति । रामा हृदयी तव मूर्ति ॥
सहस्त्र सिंहासनी बैसले जानकीपती । बैसले अयोध्यानृपती ॥ २ ॥

कर्पूरगौरं करुणावतारं ।
संसारसारं भुजगेन्द्रहारम ।
सदावसन्तं हृदयारविन्दे ।
भवं भवानीसहितं नमामि ॥

कर्पूरारार्तिक्यदीपं समर्पयामि ॥

kapur aarti in marathi lyrics
kapur aarti lyrics in hindi

karpoor aarti lyrics marathi

karpur gauram karunavtaram lyrics in hindi free download

karpur gauram karunavtaram lyrics in hindi pdf
karpur gauram karunavtaram song

kapur aarti mp3 free download

karpur gauram sansar saram lyrics

karpur gauram aarti marathi