करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी ची आरती

।। श्री करवीरनिवासीनीची आरती ।।

ओम् सुंदर सात्त्विक सोज्वळ ब्रम्हर्श्री सगुणी,
अनंत रवि तेजासम शोभे मुखरमणी,
लोभसमानसहारी सुख सुंदरखाणी,
हरिहर अजशासक श्री नारायणी राणी,
जय दुर्गे, हरि जाये करविरपूरवासी ।
नवदुर्गा सहित श्री पिठेश्वरवासी ,
जय दुर्गे जय ।।
ओम् एकांबा, मुकांबा, पद्मावती आई,
प्रियांगी कमलांबा, श्री महाकाली आई ,
अनुगाई गजलक्ष्मी, श्री लक्ष्मीआई ,
नवदुर्गा सहित श्री नारायणी ध्यावी
जय दुर्गे हरी जाये करविरपूरवासी ।
नवदुर्गा सहित श्री पिठेश्वरवासी
जय दुर्गे जय ।।१।।
ओम् नवदुर्गा यात्रात्मक करुनि पूजन ,
ध्याती जे जन, त्यांसी देसी निजधन,
भुक्ती पुरविसी, मुक्ती निर्गुण,
करवून घ्यावी सेवा, देई पदीस्थान,
ओम् दुर्गे , हरी जाये करविरपूरवासी,
नवदुर्गा सहित श्री पिठेश्वरवासी,
जय दुर्गे,जय ।।२।।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *