આલુ, ઈંડા અને કોફી બીન્સ – પ્રેરણાદાયી ટૂંકી વાર્તા

એકવારની વાત છે, એક દીકરીએ તેના પિતાને ફરિયાદ કરી કે તેણીનું જીવન દુઃખમય છે અને તે જાણતી નથી કે તેણીએ તે કેવી રીતે જીવવું. તેણી હંમેશા લડવા અને સંઘર્ષ કરવાથી થાકી ગઈ હતી. તેવું લાગતું હતું કે જેમ એક સમસ્યાનું નિરાકરણ આવે છે, તેમ તરત જ બીજી સમસ્યા આવી પડે છે.

તેના રસોઈયા પિતા તેને રસોડે લઈ ગયા. તેણે ત્રણ વાસણમાં પાણી ભર્યું અને દરેકને ઊંચી આંચ પર મૂક્યું. ત્રણેય વાસણો ઉકળવા લાગ્યા પછી, તેણે એક વાસણમાં બટાકા, બીજા વાસણમાં ઈંડા અને ત્રીજા વાસણમાં કોફીના દાણા નાખ્યા.

પછી તેણે તેમને બાજુ પર મૂકી દીધા અને ઉકળવા દીધા, તેની દીકરીને કંઈપણ કહે્યા વિના. દીકરીએ કરગી અને અધીરાઈથી રાહ જોઈ, તે વિચારીને કે તે શું કરી રહ્યો છે.

વીસ મિનિટ પછી તેણે બર્નર બંધ કરી દીધા. તેણે બટાકા વાસણમાંથી બહાર કાઢીને એક બાઉલમાં મૂક્યા. તેણે ઈંડા બહાર કાઢીને એક બાઉલમાં મૂક્યા.

પછી તેણે કોફીને ચમચાથી બહાર કાઢીને એક કપમાં મૂકી. તેણી તરફ ફરતાં તેણે પૂછ્યું. “દીકરી, તું શું જોઈ રહ્યો છો?”

“બટાકા, ઈંડા અને કોફી,” તેણીએ ઉતાવળે જવાબ આપ્યો.

“વધુ નજીકથી જુઓ,” તેણે કહ્યું, “અને બટાકાને અડો.” તેણીએ કર્યું અને નોંધ્યું કે તેઓ નરમ હતા. પછી તેણે તેણીને એક ઈંડું લઈને તોડવાનું કહ્યું. શેલ ખેંચ્યા પછી, તેણીએ સખત-ઉકળેલું ઈંડું જોયું. છેલ્લે, તેણે તેણીને કોફી પીવાનું કહ્યું. તેની સમૃદ્ધ સુગંધ તેના ચહેરા પર સ્મિત લાવી.

“પિતા, આનો શું અર્થ થાય છે?” તેણીએ પૂછ્યું.

પછી તેણે સમજાવ્યું કે બટાકા, ઈંડા અને કોફી બીન્સ દરેક એક જ સંકટ – ઉકળતા પાણીનો સામનો કરે છે.

જો કે, દરેકે અલગ રીતે પ્રતિક્રિયા આપી.

બટાકો મજબૂત, સખત અને અડગ બનીને ગયો, પરંતુ ઉકળતા પાણીમાં તે નરમ અને નબળો બની ગયો.

ઈંડું નાજુક હતું, પાતળા બાહ્ય શેલ તેના પ્રવાહી અંતરિયાળને ત્યાં સુધી સુરક્ષિત રાખે છે જ્યાં સુધી તેને ઉકળતા પાણીમાં નાખવામાં ન આવે. પછી ઈંડાની અંદરની બાજુ સખત બની ગઈ.

જો કે, કો

Other પ્રેરણાદાયી ટૂંકી વાર્તા

એક ખૂબ જ ખાસ બેંક ખાતું

કિંમત

આપણા માર્ગમાં આવતા અવરોધ

Colonel Sanders | Kentucky Fried Chicken

એક બાઉલ આઈસક્રીમ

આલુ, ઈંડા અને કોફી બીન્સ

હાથીની દોરડી

તમારી સમસ્યાઓને છોડી દો

જીવનમાં દરેકની પાસે એક વાર્તા છે

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *