Dandavat sang lyrics

॥ Dandvat ॥
Dandvat sang maza dandvat sang
Dandvat sang maza dandvat sang ||Dhru||
Kolhapurachya Ambabai la Tuljapurachya Bhavani la
Mahurachya Renuke la dandvat sang ||1||
Saptashringi Jagadambela Mhasurachya Chamundela
Kashichya Annapurnela dandvat sang ||2||
Shivnerichya Shivaai la Pratapgadachya Bhavani la
Punyachya Parvatela dandvat sang ||3||
Kanchipurachya Kamakshila Maduraichya Minakshila
Devi Kanyakumarila dandvat sang ||4||
Ashtabhooja Padmavatila Chaturshringichya Jogeshvarila
Devi Ambe Jogai la dandvat sang ||5||
Kalkattechya Kalikela Karlachya Ekavirela
Govyachya Shantadurgela dandvat sang ||6||
Vajreshvari Sharadadevila Saraswati Shakambarila
Sarvashakti Gayatrilila dandvat sang ||7||
Saptashringi Vyaghrambarila Santoshi Shitaladevila
Pativrata Sitadevila dandvat sang ||8||
Ashagadachya Santoshila Dahanooshyamahalaxmilaa
Viraarachya Jivadanila dandvat sang ||9||

॥ दंडवत ॥
दंडवत सांग माझा दंडवत सांग
दंडवत सांग माझा दंडवत सांग ॥धृ॥
कोल्हापुरच्या अंबाबा‌ईला तुळजापूरच्या भवानीला
माहूरच्या रेणूकेला दंडवत सांग ॥१॥
सप्तशृंगी जगदंबेला म्हैसुरच्या चामूंडेला
काशीच्या अन्नपूर्णेला दंडवत सांग ॥२॥
शिवनेरीच्या शिवा‌ईला प्रतापगडच्या भवानीला
पुण्याच्या पर्वतीला दंडवत सांग ॥३॥
कांचीपूरच्या कामाक्षीला मदुरा‌ईच्या मिनाक्षीला
देवी कन्याकुमारीला दंडवत सांग ॥४॥
अष्टभूजा पद्मावतीला चतु:शृंगीच्या जोगेश्वरीला
देवी अंबेजोगा‌ईला दंडवत सांग ॥५॥
कलकत्तेच्या कालिकेला कार्ल्याच्या एकविरेला
गोव्याच्या शांतादुर्गेला दंडवत सांग ॥६॥
वज्रेश्वरी शारदादेवीला सरस्वती शाकंबरीला
सर्वशक्ति गायत्रीला दंडवत सांग ॥७॥
सप्तशृंगी व्याघ्रांबरीला संतोषी शितळादेवीला
पतिव्रता सीतादेवीला दंडवत सांग ॥८॥
आशागडच्या संतोषीला डहाणूच्या महालक्ष्मीला
विरारच्या जिवदानीला दंडवत सांग ॥९॥

Dandavat sang pdf
Dandavat sang meaning
Dandavat sang lyrics meaning
Dandavat sang lyrics

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *