श्री मंगेशाची आरती

रामाची कर्पूरआरती

आदीमाता महिषासुरमर्दिनी चण्डिकेची आरती

आरतीनंतर म्हणायचे मराठी श्लोक

कर्पुर आरतीचा अर्थ

मंत्रपुष्पांजली अर्थ