Kubera mantra

Kubera mantra ओम यक्षाया कुबेराया वैशरवानया* धनधान्या दीपटए समृद्धि दही दापा स्वाहा. “मनूजा वाक़या विमाना वरासतिकं गरूडा रत्ना निबआं निधि तयकम सिवा सका मुरुदती विबूशिधाम वरगातम धनतम बजा ठूंतिलम. ओम यक्षया कुबेराया वसैवरनाया धनधानय्ती “ओम यकश्यया कुबेराया वेआशरवानया दाना दान्याथपातए दानदन्या स्मितिरम्मे दही तपाया स्वागह”वैसवरनाया धनधान्यती पतए धनधान्या समृत्तिममे. दही दबाया स्वाहा” ओम स्रीं करीम…