दत्तदशक स्तोत्र

दत्तदशक स्तोत्र खालील प्रमाणे दिले आहे. मुळ गुजरातीत आहे, तसेच दिले आहे.
प्रत्येक ओळीतला प्रथम अक्षर जुळवला, तर “भज रे मना भज रे मना, दत्त दिगंबर भज रे मना” ही भजन धून दिसून येईल.

दत्तदशक स्तोत्र – प. पू. श्री रंग अवधूत रचित

अथध्यानम:
माळा कमंडलु लसे कर नीचलामां
डमरु त्रिशूळ वचला करमां विराजे
ऊंचा द्विहस्त कमले शुभ शंखचक्र
एवा नमुं विधि हरीश स्वरुप दत्त

भवभयहारक श्रीहरि प्रणमुं वारंवार|
जन्ममरण टाळी विभो करो शीघ्र भवपार||
रेवातटवासी नमुं, वासुदेव यतिराय|
मदन मनोहर मूर्ति शी! लागुं पुनि पुनि पाय||
नानारुपे तुं वसे, नानानामे एक|
भक्तजनोने कारणे धारे विध विध भेख||
जन्म्युं नोतुं आ कशुं, हतो त्याहरे तुं ज|
रहेशे ना आ तोये तुं होईश सच्चित पुंज||
मन बांधे मन छोडवे, रच्युं मने आ सर्व|
नाना नेह कथे श्रुति एक अनेके शर्व||
दत्त कहे कोई तने रामकृष्ण वळी कोक|
दिनमणि शिवशक्त्यादि तुं नामरुप सहु फोक||
गंगा यमुना सरस्वती भिन्न नाम जे छेक|
बहुरुपी बहुनाममां जळरुपे सहु एक||
रसना नाम रटे भले चित्त लक्ष्यमां होय|
भवे भावथी भव मळे भक्त स्वयंभव होय||
जन्म मरण तेने नही स्वयं जनार्दन एह|
रेवा सागरमां भळे रहे भिन्न क्यां तेह||
महातपस्वी योगीओ भेदे गोथां खाय|
नानात्मैक्यज्ञानथी रंग पार थई जाय||
दत्त दशक आ जे पढे राखी लक्ष्यमां ध्यान|
दत्त कृपा ए पर थई पामे नर निर्वाण||

अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त!