List of Suktas and Stotras

List of Suktas and Stotras

 1. Purush Suktam

 2. Manyu Suktam

 3. Ambhruni Suktam

 4. Shree Suktam

 5. Balittha Suktam

 6. Saraswati Sukta Sangah

 7. Ratri Suktam

 8. Chatuh Shloki Bhagavatam

 9. Vishnu Sahastranam Stotram

 10. Haygreev Sampada Stotram

 11. Purushottam Yog

 12. Bhagavat Dhyanam

 13. Prarthana Panchakam

 14. Brahmasutranu Bhashyam

 15. Jitante Stotram

 16. Gajendra Mokshanam

 17. Dwadash Stotram

 18. Dadhivaman Stotram

 19. Damodar Stotram

 20. Sri Venkatesh Stotram

 21. Shanaishchar Kruta Sri Nrusimha Stuti

 22. Sri Nrusimha Stuti

 23. Dashavatar Stuti

 24. Vishnu Stuti

 25. Karavalamban Stotram

 26. Mahabharat Tatparya Nirnay Bhav Sangrah

 27. Narayanvarm

 28. Narayan Hrudyam

 29. Lakshmi Hrudyam

 30. Durga Stotram

 31. Lakshmi dvadash nam Stotram

 32. Lakshmi Ashtakam

 33. Sundar Kandam

 34. Narsimh Nakh Stuti

 35. Sri Harivayu Stuti

 36. Yantroddharak Hanumat Stotram

 37. Taratamya Stotram

 38. Navagrah Stotrani

 39. Sri Jay Teerth Stuti

 40. Sri Padraj Pancharatna Malika

 41. Sri Vyas Raj Stotram

 42. Sri Raghuttam Guru Stotram

 43. Sri Raghavendra Stotram

 44. Gopi Geetam

 45. Krishna Ashtakam

 46. Pratah Sankalpa Gadyam

 47. Guru Parampara Charam Shloka

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *