પ્રેરણાદાયી ટૂંકી વાર્તા pdf – પ્રેમની શક્તિ Gujarati katha with moral pdf 

પ્રેરણાદાયી ટૂંકી વાર્તા pdf

બોધ વાર્તા: પ્રેમની શક્તિ

એક ગામમાં એક યુવક રહેતો હતો જેનું નામ રામ હતું. રામ ખૂબ જ દયાળુ અને કરુણાળુ હતો. તે હંમેશા અન્ય લોકોની મદદ કરવા માટે તૈયાર રહેતો હતો.

એક દિવસ, રામ જંગલમાં ફરવા ગયો હતો. ત્યાં તેને એક દુઃખી અને આશાહીન છોકરી મળી. છોકરીએ રામને કહ્યું કે તેના માતાપિતા મૃત્યુ પામ્યા છે અને તે એકલો છે.

રામ છોકરીને દયા આવી અને તેણે તેને તેની સાથે લઈ જવાનું નક્કી કર્યું. તેણે છોકરીને તેના ઘરે લઈ જયો અને તેને ખોરાક અને આશ્રય આપ્યો.

રામ છોકરીને ઘણી રીતે મદદ કરવા લાગ્યો. તેણે તેને ભણવામાં મદદ કરી, તેને નોકરી મેળવવામાં મદદ કરી અને તેને સારા માણસ બનવામાં મદદ કરી.

છોકરી રામની મદદથી ખૂબ જ ખુશ અને સુખી થઈ ગઈ. તેણે રામને પોતાનો પ્રેમ જણાવ્યો. રામ પણ છોકરીને પ્રેમ કરતો હતો, તેથી તેઓએ લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું.

રામ અને છોકરીએ લગ્ન કર્યા અને તેઓ ખૂબ જ સુખી રીતે રહેવા લાગ્યા. તેમના લગ્નમાં રામના પ્રેમની શક્તિએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. તેણે છોકરીને આશા આપી, તેને મદદ કરી અને તેને સારા માણસ બનાવ્યો.

બોધ: પ્રેમ એક શક્તિશાળી શક્તિ છે જે જીવનમાં કંઈપણ કરી શકે છે. તે અન્ય લોકોને બદલી શકે છે અને તેમને વધુ સારા માણસ બનાવી શકે છે.

ટૂંકી બોધકથા
હાસ્ય ટૂંકી વાર્તા
બોધદાયક વાર્તા pdf
બોધ વાર્તા ગુજરાતી
બાળ પ્રેરક વાર્તા
પ્રેરણાત્મક વાર્તા
પંચતંત્રની 75 વાર્તાઓ pdf

Gujarati katha with moral pdf
ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા pdf

Leave a Comment