એક બાઉલ આઈસક્રીમ – પ્રેરણાદાયી ટૂંકી વાર્તા

જ્યારે આઈસક્રીમ સન્ડેની કિંમત ઘણી ઓછી હતી ત્યારે 10 વર્ષનો એક છોકરો હોટલની કોફી શોપમાં ગયો અને ટેબલ પર બેસી ગયો. એક વેઇટ્રેસે તેની સામે પાણીનો ગ્લાસ મૂક્યો.

“આઈસક્રીમ સન્ડેની કિંમત કેટલી છે?”

“50 સેન્ટ,” વેઇટ્રેસે જવાબ આપ્યો.

નાના છોકરે તેની ખિસ્સામાંથી હાથ બહાર કાઢ્યો અને તેમાં રહેલા કેટલાક સિક્કાઓનું અવલોકન કર્યું.

“સામાન્ય આઈસક્રીમના એક બાઉલની કિંમત કેટલી છે?” તેણે પૂછ્યું. કેટલાક લોકો હવે ટેબલની રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને વેઇટ્રેસ થોડી અધીરી હતી.

“35 સેન્ટ,” તેણીએ બોલ્યા વિના કહ્યું.

નાના છોકરે ફરીથી સિક્કાઓ ગણ્યા. “હું સામાન્ય આઈસક્રીમ લઈશ,” તેણે કહ્યું.

વેઇટ્રેસ આઈસક્રીમ લાવી, બિલ ટેબલ પર મૂક્યું અને ચાલી ગઈ. છોકરાએ આઈસક્રીમ પૂરું કર્યું, કેશિયરને ચૂકવ્યું અને નીકળી ગયો.

જ્યારે વેઇટ્રેસ પાછી આવી, ત્યારે તેણીએ ટેબલ સાફ કરવાનું શરૂ કર્યું અને પછી તેણીએ જે જોયું તેનાથી તેણી ગળી ગઈ.

ત્યાં, ખાલી બાઉલની બાજુમાં ચોખ્ખી રીતે મૂકવામાં આવેલા 15 સેન્ટ – તેની ટીપ.

નૈતિકતા:

  • ઇમાનદારી અને દયાળુતાં આપણને દરેક જગ્યાએ સન્માન અપાવે છે.
  • આપણે જેની પાસે છીએ તેનાથી સંતુષ્ટ રહેવું જોઈએ અને આપણી આસપાસના લોકોને સન્માન આપવું જોઈએ.

Other પ્રેરણાદાયી ટૂંકી વાર્તા

એક ખૂબ જ ખાસ બેંક ખાતું

કિંમત

આપણા માર્ગમાં આવતા અવરોધ

Colonel Sanders | Kentucky Fried Chicken

એક બાઉલ આઈસક્રીમ

આલુ, ઈંડા અને કોફી બીન્સ

હાથીની દોરડી

તમારી સમસ્યાઓને છોડી દો

જીવનમાં દરેકની પાસે એક વાર્તા છે

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *