જીવનમાં દરેકની પાસે એક વાર્તા છે – – પ્રેરણાદાયી ટૂંકી વાર્તા

24 વર્ષનો એક છોકરો ટ્રેનની બારીમાંથી બહાર જોઈને બૂમો પાડે છે, “પપ્પા, જુઓ ઝાડ પાછળ જઈ રહ્યા છે!”

પિતા સ્મિત કરે છે અને નજીકમાં બેઠેલા એક યુવાન દંપતી 24 વર્ષના છોકરાના બાળકીય વર્તનને દયાથી જુએ છે, અચાનક તે ફરીથી બૂમો પાડે છે, “પપ્પા, જુઓ વાદળો આપણી સાથે દોડતા છે!”

દંપતી વિરોધ કરી શકતા નથી અને વૃદ્ધને કહે છે, “તમે તમારા પુત્રને સારા ડોક્ટર પાસે કેમ લઈ જતા નથી?”

વૃદ્ધ સ્મિત કરે છે અને કહે છે, “મેં કર્યું અને અમે હમણાં જ હોસ્પિટલથી આવી રહ્યા છીએ, મારો પુત્ર જન્મથી અંધ હતો, તેની આંખો આજે જ મળી છે.”

પૃથ્વી પરના દરેક વ્યક્તિ પાસે એક વાર્તા છે. તમને તેમને ખરેખર જાણ્યા વિના લોકોને નિર્ણય કરશો નહીં. સત્ય તમને ચોંકાવી શકે છે.

નૈતિક પાઠ: દરેક વ્યક્તિની પોતાની અલગ વાર્તા હોય છે. આપણે કોઈપણને તેમના દેખાવ કે વર્તનના આધારે નિર્ણય કરવો જોઈએ નહીં. આપણે દરેક વ્યક્તિને માન આપવો જોઈએ અને તેમની વાર્તા સાંભળવી જોઈએ.

Other પ્રેરણાદાયી ટૂંકી વાર્તા

એક ખૂબ જ ખાસ બેંક ખાતું

કિંમત

આપણા માર્ગમાં આવતા અવરોધ

Colonel Sanders | Kentucky Fried Chicken

એક બાઉલ આઈસક્રીમ

આલુ, ઈંડા અને કોફી બીન્સ

હાથીની દોરડી

તમારી સમસ્યાઓને છોડી દો

જીવનમાં દરેકની પાસે એક વાર્તા છે

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *