Om Namo Narayanaya Ashtaksharamahatmyam

Om Namo Narayanaya Ashtaksharamahatmyam ॥ ॐ नमो नारायणाय अष्टाक्षरमाहात्म्यं ॥ श्रीशुक उवाच — किं जपन् मुच्यते तात सततं विष्णुतत्परः । संसारदुःखात् सर्वेषां हिताय वद मे पितः ॥ १॥ व्यास उवाच — अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमम् । यं जपन् मुच्यते मर्त्यो जन्मसंसारबन्धनात् ॥ २॥ हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्रगदाधरम् । एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्याज्जपं द्विजः ॥ ३॥ एकान्ते निर्जनस्थाने…

|

Narendra Modi chalisa full in hindi

Modi chalisa full in hindi – NaMo Chalisa   नमो नमो ज्ञान गुन सागर। कमलदूत तिहुं लोक उजागर।। राम दूत अतुलित बल धामा। “हिरा बा‘सुत नरेंदर नामा।। महाबीर बलि गुर्जरसेरा। खमणप्रताप बहु अतुलित वीरा।। केसरी बरन बिराज सुबेसा। उग्र मूंछदढी सुभ्रति केसा।। मुखपर ऐनक सदा बिराजै। गुर्जर भासा जनेउ साजे।। संकर सुवन कमलिनिनंदन। तेजप्रताप बीजेपी…