Shree Gorakh Chalisa in Hindi

 

Shree Gorakh Chalisa

Gorakh1

gorakh2

gorakh3

gorakh4

Shree Gorakh Nath ji ki aarti

gorakh aarti1

gorakh aarti2