|

Pandit Deendayal Upadhyaya Nibandh in Sanskrit – Essay in Sanskrit – संस्कृत भाषा निबंध

पं दीन-दयाल-उपाध्याय: 25 सितम्बर 1916 तमे वर्षे राजस्थानप्रदेशस्य जयपुर-नगरस्य समीपे एकस्मिन् ग्रामे जात: अयं लेखक:, समाजसेवक:, तथा च सङ्घ-प्रचारक: आसीत्। तस्य पिता रेल-स्थानके “स्टेशन-मास्टर” रुपेण कार्यरत: आसीत्। तस्य माता धार्मिक-विचारिणी आसीत्। यदा स: बाल: आसीत् तदैव तस्य पिता दिवङ्गत: जात:। किञ्चित् समयान्तरं तस्य माता अपि दिवङ्गता जाता। स: अध्ययने बहु कुशाग्र-बुद्धिशील: आसीत्। दशम-कक्षायां स: सम्पूर्ण-राजस्थाने प्रथम-स्थानं प्राप्तवान्। कालान्तरे स: प्रशासकीय-परीक्षायाम् उत्तीर्ण: जात: किन्तु स: आङ्ग्ल-सर्वकारस्य अधीनतायां कार्यं न कृतवान्। 1937 तमे वर्षे यदा स: कानपुर-नगरे स्नातक-परीक्षां ददाति स्म तदा तस्य सहपाठी बालूजी-महाशब्दे-महोदयस्य प्रेरणया स: सङ्घस्य सम्पर्के आगत:। तदा हेगडेवार-महोदय: अपि कानपूर-नगरे एव आसीत्। अत: तस्य सानिध्ये स: सङ्घस्य प्रशिक्षणं प्राप्तवान्। सङ्घ-माध्यमेन एव स: राजनीति-क्षेत्रं प्रति आगतवान् l 1951 तमे वर्षे जनसङ्घस्य स्थापना जाता। डॉ. श्यामाप्रसादमुखर्जी तदा तस्य अध्यक्ष: आसीत् तथा च दीनदयाल-महोदय: महामन्त्री नियुक्त: जात: । 1967 तमवर्ष-पर्यन्तं स: महामन्त्री आसीत् l अनन्तरं स: अध्यक्ष: नियुक्त: जात:। किन्तु स: केवलं 43 दिवसपर्यन्तम् एव अध्यक्ष: आसीत्, यत: फरवरी 1968 तमे वर्षे मुगलसराय-नामके रेलस्थानके तस्य हत्या अभवत्l स: अस्माकं कृते आदर्श: अस्ति। अद्यापि सम्पूर्णदेशे तस्य नाम्ना शिक्षा-संस्थानानि, मार्गा:, प्रतिमा: सन्ति, ते तस्य स्मरणं कारयन्ति।

Acharya Chanakya Nibandh in Sanskrit
Adi Shankara Nibandh in Sanskrit
Aryabhata Nibandh in Sanskrit
Bal Thakre Nibandh in Sanskrit
Bharat Ratna Lata Mangeshkar Nibandh in Sanskrit
Chandragupta Maurya Nibandh in Sanskrit
Chandrasekhar Azad Nibandh in Sanskrit
Chhatrapati Shivaji Bhosale – Nibandh in Sanskrit
Dhenu Nibandh in Sanskrit
Dorabji Jamshedji Tata Nibandh in Sanskrit
Dr Shyama Prasad Mukherjee Nibandh in Sanskrit
General Bipin Rawat Nibandh in Sanskrit
K V Sampathkumar Nibandh in Sanskrit
Khudiram Bose Nibandh in Sanskrit
Madhavrao Sadasivarao Golwalkar Nibandh in Sanskrit
Maharana Pratap Nibandh in Sanskrit
Maharishi Charaka Nibandh in Sanskrit
Maharishi Patanjali Nibandh in Sanskrit
Maharishi Ramana Nibandh in Sanskrit
Maharishi Sushruta Nibandh in Sanskrit
Major Dhyan Chand Nibandh in Sanskrit
Mata Rajima Nibandh in Sanskrit
Meerabai Nibandh in Sanskrit
Milkha Singh Nibandh in Sanskrit
Mokshagundam Viswesaraya Nibandh in Sanskrit
Netaji Subhash Chandra Bose Nibandh in Sanskrit
Pandit Birju Maharaj Nibandh in Sanskrit
Pandit Deendayal Upadhyaya Nibandh in Sanskrit
Rani Ahilyabai Nibandh in Sanskrit
Rani Durgavati Nibandh in Sanskrit
Subramanya Bharati Nibandh in Sanskrit
Swami Dayananda Saraswathi Nibandh in Sanskrit
Swami Vivekananda Nibandh in Sanskrit
Varahamihira Nibandh in Sanskrit
Veer Hemu Kalani Nibandh in Sanskrit
Veer Savarkar Nibandh in Sanskrit

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *